Ana içeri?e atla

ÜYELIK KATEGORILERI :

1. Tam üyelik : Ulusal merkezler ve ağlar

2. İlgili üyelik : Üyelik için tam kriterleri karşılayamayan ancak Madde 4.3'te tanımlandığı üzere daha az katı kriterleri karşılayabilen Ulusal Merkezler ve Ağlar.

3. Oy hakkı olmayan üyelik : ASSITEJ üyeliğinin diğer formlarına katılamayan, çocuk ve gençlere yönelik tiyatroya adanmış bireysel üyeler (tiyatro şirketleri, kuruluşlar veya kişiler).

ÜYELERIN TANIMLARI :

Ulusal Merkezler :

1. Ulusal merkezler, tiyatro şirketlerinden oluşan ağlardır,
O ülkede çocuklar ve gençler için tiyatro alanında çalışan kuruluşlar ve kişiler.

2. Ulusal merkezler içindeki üyelik kategorileri şunlardır

2.1. Profesyonel tiyatro şirketleri veya çocuklar ve gençler için performans sergileyen sanatçılar.
2.2. Profesyonel olmayan tiyatro şirketleri veya çocuklar ve gençler için performans sergileyen sanatçılar.
2.3. Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro çalışmalarında aktif olarak yer alan kuruluşlar, kurumlar, dernekler veya kişiler.
2.4. Çocuk ve gençlere yönelik tiyatro ile ilgilenen kurum, kuruluş, dernek veya kişileri desteklemek.

3. Tam veya ilgili üyelik için kriterler:

3.1 Birliğe tam üyeliğe hak kazanmak için, ulusal bir merkez en az üç (3) profesyonel üyeden (2.1) veya en az iki (2) profesyonel üye (2.1) ve üç (3) profesyonel olmayan üyeden (2.2) oluşan beş (5) üyeden oluşan bir ağ olmalıdır.
3.2 Karşılıklı üyeliğe hak kazanmak için, ulusal bir merkezin yukarıdaki kriterlere uymayan tiyatro şirketleri, kuruluşları ve kişilerden oluşan bir ağ olması gerekir.

 Professional Networks :

1. Profesyonel ağlar, çocuklar ve gençler için tiyatro alanında çalışan ve bu alanı destekleyen tiyatro şirketlerinin, kuruluşların ve/veya kişilerin oluşturduğu resmi, uluslararası ağlardır.

2. Profesyonel ağlar, çocuklar ve gençlere yönelik tiyatro çalışmalarıyla ilgili ortak ilgi alanları veya ihtiyaçlar temelinde oluşturulabilir.

3. Üyelik için kriterler:

3.1 Birliğin tam üyeliğine hak kazanmak için, bir profesyonel ağın iki (2) veya daha fazla kıtadan en az yedi (7) ülkeden üyeleri içeren küresel bir ağ olması gerekir.
3.2 Yukarıdaki kriterleri karşılamayan, ancak en az beş (5) ülkeden üyeye sahip olan profesyonel ağlar, ilgili üyelik için başvuruda bulunabilirler.

 Individual members :

Bireysel üyelik, ASSITEJ üyeliğinin diğer formlarına katılamayan tiyatro şirketlerini, kuruluşlarını veya kişileri, onları ağlara dahil etmek ve gelecekte yeni ağların oluşması için çalışmak amacıyla kapsar.

Bireysel üyeler OY HAKKI OLMAYAN üyelerdir.

Bireysel üyelik çeşitli şekillerde olabilir. İşte bazı örnekler:

 • Temsilcilik eksikliği (örneğin) nedeniyle şu anda Ulusal merkez üyeliği için gerekli koşulları karşılayamayan, ancak Ulusal merkez üyeliği için çalışırken ASSITEJ'in çalışmalarına katılmak isteyen bir tiyatro şirketi veya başka bir kuruluş.
 • Şu anda ASSITEJ Ulusal merkezlerinin bulunmadığı ülkelerden gelen bireyler.
 • ASSITEJ Ulusal merkezinin bulunduğu ancak bu merkezin kendilerine erişim izni vermediği ülkelerden gelen bireyler. Bu son kategori çok özel bazı koşullara tabi olacaktır.

İndir : Politikalar ve Protokol

Ulusal Merkezler

Üyelik Politikaları ve Protokolleri - Ulusal Merkezler (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Ulusal Merkez (pdf dosyası, İngilizce)

Profesyonel Ağlar

Membership Policies and Protocols – Professional Networks (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Profesyonel Ağlar (pdf dosyası, İngilizce)

Bireysel Üyeler

Membership Politikalar ve Protokoller - Bireysel Üyeler (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Bireysel Üyelik (pdf dosyası, İngilizce)

ASSITEJ Uluslararası Politikalar ve Protokol El Kitabı, Mayıs 2014
ASSITEJ Uluslararası Politikalar ve Protokol El Kitabı, Mayıs 2014

ÜYELIK KATEGORILERI :

1. Tam üyelik : Ulusal merkezler ve ağlar

2. İlgili üyelik : Üyelik için tam kriterleri karşılayamayan Ulusal Merkezler ve Ağlar,
ancak Madde 4.3'te tanımlandığı gibi daha az katı kriterleri karşılayabilir.

3. Oy hakkı olmayan üyelik : ASSITEJ üyeliğinin diğer formlarına katılamayan, çocuk ve gençlere yönelik tiyatroya adanmış bireysel üyeler (tiyatro şirketleri, kuruluşlar veya kişiler).

ÜYELERIN TANIMLARI :

Ulusal Merkezler :

1. Ulusal merkezler, o ülkede çocuklar ve gençler için tiyatro alanında çalışan tiyatro şirketleri, kuruluşlar ve kişilerden oluşan ağlardır.

2. Ulusal merkezler içindeki üyelik kategorileri şunlardır

2.1. Profesyonel tiyatro şirketleri veya çocuklar ve gençler için performans sergileyen sanatçılar.
2.2. Profesyonel olmayan tiyatro şirketleri veya çocuklar ve gençler için performans sergileyen sanatçılar.
2.3. Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro çalışmalarında aktif olarak yer alan kuruluşlar, kurumlar, dernekler veya kişiler.
2.4. Çocuk ve gençlere yönelik tiyatro ile ilgilenen kurum, kuruluş, dernek veya kişileri desteklemek.

3. Tam veya ilgili üyelik için kriterler:

3.1 Birliğe tam üyeliğe hak kazanmak için, ulusal bir merkez en az üç (3) profesyonel üyeden (2.1) veya en az iki (2) profesyonel üye (2.1) ve üç (3) profesyonel olmayan üyeden (2.2) oluşan beş (5) üyeden oluşan bir ağ olmalıdır.
3.2 Karşılıklı üyeliğe hak kazanmak için, ulusal bir merkezin yukarıdaki kriterlere uymayan tiyatro şirketleri, kuruluşları ve kişilerden oluşan bir ağ olması gerekir.

 Professional Networks :

1. Profesyonel ağlar, çocuklar ve gençler için tiyatro alanında çalışan ve bu alanı destekleyen tiyatro şirketlerinin, kuruluşların ve/veya kişilerin oluşturduğu resmi, uluslararası ağlardır.

2. Profesyonel ağlar, çocuklar ve gençlere yönelik tiyatro çalışmalarıyla ilgili ortak ilgi alanları veya ihtiyaçlar temelinde oluşturulabilir.

3. Üyelik için kriterler:

3.1 Birliğin tam üyeliğine hak kazanmak için, bir profesyonel ağın iki (2) veya daha fazla kıtadan en az yedi (7) ülkeden üyeleri içeren küresel bir ağ olması gerekir.
3.2 Yukarıdaki kriterleri karşılamayan, ancak en az beş (5) ülkeden üyeye sahip olan profesyonel ağlar, ilgili üyelik için başvuruda bulunabilirler.

 Individual members :

Bireysel üyelik, ASSITEJ üyeliğinin diğer formlarına katılamayan tiyatro şirketlerini, kuruluşlarını veya kişileri, onları ağlara dahil etmek ve gelecekte yeni ağların oluşması için çalışmak amacıyla kapsar.

Bireysel üyeler OY HAKKI OLMAYAN üyelerdir.

Bireysel üyelik çeşitli şekillerde olabilir. İşte bazı örnekler:

 • Temsilcilik eksikliği (örneğin) nedeniyle şu anda Ulusal merkez üyeliği için gerekli koşulları karşılayamayan, ancak Ulusal merkez üyeliği için çalışırken ASSITEJ'in çalışmalarına katılmak isteyen bir tiyatro şirketi veya başka bir kuruluş.
 • Şu anda ASSITEJ Ulusal merkezlerinin bulunmadığı ülkelerden gelen bireyler.
 • ASSITEJ Ulusal merkezinin bulunduğu ancak bu merkezin kendilerine erişim izni vermediği ülkelerden gelen bireyler. Bu son kategori çok özel bazı koşullara tabi olacaktır.

İndir : ASSITEJ Politika ve Protokol El Kitabı, Mayıs 2014

Ulusal Merkezler

Üyelik Politikaları ve Protokolleri - Ulusal Merkezler (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Ulusal Merkez (pdf dosyası, İngilizce)

Profesyonel Ağlar

Membership Policies and Protocols – Professional Networks (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Profesyonel Ağlar (pdf dosyası, İngilizce)

Bireysel Üyeler

Membership Politikalar ve Protokoller - Bireysel Üyeler (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Bireysel Üyelik (pdf dosyası, İngilizce)

ASSITEJ Uluslararası Politikalar ve Protokol El Kitabı, Mayıs 2014

ÜYELIK KATEGORILERI :

1. Tam üyelik : Ulusal merkezler ve ağlar

2. İlgili üyelik : Üyelik için tam kriterleri karşılayamayan Ulusal Merkezler ve Ağlar,
ancak Madde 4.3'te tanımlandığı gibi daha az katı kriterleri karşılayabilir.

3. Oy hakkı olmayan üyelik : ASSITEJ üyeliğinin diğer formlarına katılamayan, çocuk ve gençlere yönelik tiyatroya adanmış bireysel üyeler (tiyatro şirketleri, kuruluşlar veya kişiler).

ÜYELERIN TANIMLARI :

Ulusal Merkezler :

1. Ulusal merkezler, o ülkede çocuklar ve gençler için tiyatro alanında çalışan tiyatro şirketleri, kuruluşlar ve kişilerden oluşan ağlardır.

2. Ulusal merkezler içindeki üyelik kategorileri şunlardır

2.1. Profesyonel tiyatro şirketleri veya çocuklar ve gençler için performans sergileyen sanatçılar.
2.2. Profesyonel olmayan tiyatro şirketleri veya çocuklar ve gençler için performans sergileyen sanatçılar.
2.3. Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro çalışmalarında aktif olarak yer alan kuruluşlar, kurumlar, dernekler veya kişiler.
2.4. Çocuk ve gençlere yönelik tiyatro ile ilgilenen kurum, kuruluş, dernek veya kişileri desteklemek.

3. Tam veya ilgili üyelik için kriterler:

3.1 Birliğe tam üyeliğe hak kazanmak için, ulusal bir merkez en az üç (3) profesyonel üyeden (2.1) veya en az iki (2) profesyonel üye (2.1) ve üç (3) profesyonel olmayan üyeden (2.2) oluşan beş (5) üyeden oluşan bir ağ olmalıdır.
3.2 Karşılıklı üyeliğe hak kazanmak için, ulusal bir merkezin yukarıdaki kriterlere uymayan tiyatro şirketleri, kuruluşları ve kişilerden oluşan bir ağ olması gerekir.

 Professional Networks :

1. Profesyonel ağlar, çocuklar ve gençler için tiyatro alanında çalışan ve bu alanı destekleyen tiyatro şirketlerinin, kuruluşların ve/veya kişilerin oluşturduğu resmi, uluslararası ağlardır.

2. Profesyonel ağlar, çocuklar ve gençlere yönelik tiyatro çalışmalarıyla ilgili ortak ilgi alanları veya ihtiyaçlar temelinde oluşturulabilir.

3. Üyelik için kriterler:

3.1 Birliğin tam üyeliğine hak kazanmak için, bir profesyonel ağın iki (2) veya daha fazla kıtadan en az yedi (7) ülkeden üyeleri içeren küresel bir ağ olması gerekir.
3.2 Yukarıdaki kriterleri karşılamayan, ancak en az beş (5) ülkeden üyeye sahip olan profesyonel ağlar, ilgili üyelik için başvuruda bulunabilirler.

 Individual members :

Bireysel üyelik, ASSITEJ üyeliğinin diğer formlarına katılamayan tiyatro şirketlerini, kuruluşlarını veya kişileri, onları ağlara dahil etmek ve gelecekte yeni ağların oluşması için çalışmak amacıyla kapsar.

Bireysel üyeler OY HAKKI OLMAYAN üyelerdir.

Bireysel üyelik çeşitli şekillerde olabilir. İşte bazı örnekler:

 • Temsilcilik eksikliği (örneğin) nedeniyle şu anda Ulusal merkez üyeliği için gerekli koşulları karşılayamayan, ancak Ulusal merkez üyeliği için çalışırken ASSITEJ'in çalışmalarına katılmak isteyen bir tiyatro şirketi veya başka bir kuruluş.
 • Şu anda ASSITEJ Ulusal merkezlerinin bulunmadığı ülkelerden gelen bireyler.
 • ASSITEJ Ulusal merkezinin bulunduğu ancak bu merkezin kendilerine erişim izni vermediği ülkelerden gelen bireyler. Bu son kategori çok özel bazı koşullara tabi olacaktır.

İndir : ASSITEJ Politika ve Protokol El Kitabı, Mayıs 2014

Ulusal Merkezler

Üyelik Politikaları ve Protokolleri - Ulusal Merkezler (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Ulusal Merkez (pdf dosyası, İngilizce)

Profesyonel Ağlar

Membership Policies and Protocols – Professional Networks (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Profesyonel Ağlar (pdf dosyası, İngilizce)

Bireysel Üyeler

Membership Politikalar ve Protokoller - Bireysel Üyeler (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Bireysel Üyelik (pdf dosyası, İngilizce)

ÜYELIK KATEGORILERI :

1. Tam üyelik : Ulusal merkezler ve ağlar

2. İlgili üyelik : Üyelik için tam kriterleri karşılayamayan ancak Madde 4.3'te tanımlandığı üzere daha az katı kriterleri karşılayabilen Ulusal Merkezler ve Ağlar.

3. Oy hakkı olmayan üyelik : ASSITEJ üyeliğinin diğer formlarına katılamayan, çocuk ve gençlere yönelik tiyatroya adanmış bireysel üyeler (tiyatro şirketleri, kuruluşlar veya kişiler).

ÜYELERIN TANIMLARI :

Ulusal Merkezler :

1. Ulusal merkezler, o ülkede çocuklar ve gençler için tiyatro alanında çalışan tiyatro şirketleri, kuruluşlar ve kişilerden oluşan ağlardır.

2. Ulusal merkezler içindeki üyelik kategorileri şunlardır

2.1. Profesyonel tiyatro şirketleri veya çocuklar ve gençler için performans sergileyen sanatçılar.
2.2. Profesyonel olmayan tiyatro şirketleri veya çocuklar ve gençler için performans sergileyen sanatçılar.
2.3. Çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro çalışmalarında aktif olarak yer alan kuruluşlar, kurumlar, dernekler veya kişiler.
2.4. Çocuk ve gençlere yönelik tiyatro ile ilgilenen kurum, kuruluş, dernek veya kişileri desteklemek.

3. Tam veya ilgili üyelik için kriterler:

3.1 Birliğe tam üyeliğe hak kazanmak için, ulusal bir merkez en az üç (3) profesyonel üyeden (2.1) veya en az iki (2) profesyonel üye (2.1) ve üç (3) profesyonel olmayan üyeden (2.2) oluşan beş (5) üyeden oluşan bir ağ olmalıdır.
3.2 Karşılıklı üyeliğe hak kazanmak için, ulusal bir merkezin yukarıdaki kriterlere uymayan tiyatro şirketleri, kuruluşları ve kişilerden oluşan bir ağ olması gerekir.

 Professional Networks :

1. Profesyonel ağlar, çocuklar ve gençler için tiyatro alanında çalışan ve bu alanı destekleyen tiyatro şirketlerinin, kuruluşların ve/veya kişilerin oluşturduğu resmi, uluslararası ağlardır.

2. Profesyonel ağlar, çocuklar ve gençlere yönelik tiyatro çalışmalarıyla ilgili ortak ilgi alanları veya ihtiyaçlar temelinde oluşturulabilir.

3. Üyelik için kriterler:

3.1 Birliğin tam üyeliğine hak kazanmak için, bir profesyonel ağın iki (2) veya daha fazla kıtadan en az yedi (7) ülkeden üyeleri içeren küresel bir ağ olması gerekir.
3.2 Yukarıdaki kriterleri karşılamayan, ancak en az beş (5) ülkeden üyeye sahip olan profesyonel ağlar, ilgili üyelik için başvuruda bulunabilirler.

 Individual members :

Bireysel üyelik, ASSITEJ üyeliğinin diğer formlarına katılamayan tiyatro şirketlerini, kuruluşlarını veya kişileri, onları ağlara dahil etmek ve gelecekte yeni ağların oluşması için çalışmak amacıyla kapsar.

Bireysel üyeler OY HAKKI OLMAYAN üyelerdir.

Bireysel üyelik çeşitli şekillerde olabilir. İşte bazı örnekler:

 • Temsilcilik eksikliği (örneğin) nedeniyle şu anda Ulusal merkez üyeliği için gerekli koşulları karşılayamayan, ancak Ulusal merkez üyeliği için çalışırken ASSITEJ'in çalışmalarına katılmak isteyen bir tiyatro şirketi veya başka bir kuruluş.
 • Şu anda ASSITEJ Ulusal merkezlerinin bulunmadığı ülkelerden gelen bireyler.
 • ASSITEJ Ulusal merkezinin bulunduğu ancak bu merkezin kendilerine erişim izni vermediği ülkelerden gelen bireyler. Bu son kategori çok özel bazı koşullara tabi olacaktır.

Belgeler ve formlar

İndir : ASSITEJ Politika ve Protokol El Kitabı, Mayıs 2014 (pdf dosyası, İngilizce)

Ulusal Merkezler

Üyelik Politikaları ve Protokolleri - Ulusal Merkezler (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Ulusal Merkez (pdf dosyası, İngilizce)

Profesyonel Ağlar

Membership Policies and Protocols – Professional Networks (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Profesyonel Ağlar (pdf dosyası, İngilizce)

Bireysel Üyeler

Membership Politikalar ve Protokoller - Bireysel Üyeler (pdf dosyası, İngilizce)

Üyelik Başvurusu - Bireysel Üyelik (pdf dosyası, İngilizce)

Halka açık an : ITYARN & Hildesheim Üniversitesi

TYA ve Çağdaş Çocuk Algısı

Bu Kamusal Anın özü, ITYARN yayınından üç kısa sunumdan oluşacaktır TYA ve Çağdaş Çocuk Algısı. Akademisyenler ve uygulayıcılar, kısa sunumları ve festival gösterilerini, rahat bir ortamda daha fazla fikir ve görüş alışverişi için başlangıç noktaları olarak alacaklar: Festival boyunca sahnede çağdaş çocukların ne tür temsillerini gördük? Ve farklı yaş ve kökenlerden oluşan grubumuz için tiyatro prodüksiyonları ve çocukluk kavramları hakkında konuşmamızı sağlayacak hangi kavram ve yöntemleri bulabiliriz?

Kitap tanıtımı, sunumlar ve fikir alışverişi
25 Nisan, Cumartesi, 2015
15:30 - 17:30
İngilizce
Umweltforum