P?riet uz galveno saturu

DALĪBAS KATEGORIJAS :

1. Pilntiesīga dalība : Valstu centri un tīkli

2. Atbilstošā dalība : Tie valstu centri un tīkli, kas nevar izpildīt visus dalības kritērijus, bet var izpildīt mazāk stingrus kritērijus, kā noteikts 4.3. pantā.

3. Dalība bez balsstiesībām : Individuāli biedri (teātra kompānijas, organizācijas vai personas), kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu teātri un nevar piedalīties citās ASSITEJ dalības formās.

LOCEKĻU DEFINĪCIJAS :

Nacionālie centri :

1. Nacionālie centri ir teātra trupu tīkli,
organizācijām un personām, kas darbojas bērnu un jauniešu teātra jomā.

Dalības kategorijas nacionālajos centros ir šādas:

2.1. Profesionālu teātru kompānijas vai mākslinieki, kas spēlē bērniem un jauniešiem.
2.2. Neprofesionālas teātra kompānijas vai mākslinieki, kas spēlē bērniem un jauniešiem.
2.3. Organizācijas, iestādes, apvienības vai personas, kas aktīvi iesaistītas bērnu un jauniešu teātra darbā.
2.4. Atbalstīt organizācijas, iestādes, apvienības vai personas, kas ir ieinteresētas bērnu un jauniešu teātra jomā.

3. Pilntiesīgas vai atbilstīgas dalības kritēriji:

3.1. Lai pretendētu uz pilntiesīgu dalību Asociācijā, nacionālajam centram jābūt tīklam, kurā ir vismaz trīs (3) profesionāli biedri (2.1.) vai pieci (5) biedri, kurā ir vismaz divi (2) profesionāli biedri (2.1.) un trīs (3) neprofesionāli biedri (2.2.).
3.2. Lai kvalificētos atbilstošai dalībai, nacionālajam centram jābūt teātra uzņēmumu, organizāciju un personu tīklam, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

 Professional Networks :

1. Profesionālie tīkli ir formāli starptautiski teātra kompāniju, organizāciju un/vai personu tīkli, kas darbojas un atbalsta bērnu un jauniešu teātra jomā.

2. Profesionālos tīklus var veidot, pamatojoties uz kopīgām interesēm vai vajadzībām, kas saistītas ar teātra darbu ar bērniem un jauniešiem.

3. Dalības kritēriji:

3.1 Lai profesionālais tīkls varētu pretendēt uz pilntiesīgu dalību Asociācijā, tam jābūt globālam tīklam, kurā ir biedri no vismaz septiņām (7) valstīm no diviem (2) vai vairāk kontinentiem.
3.2. Tie profesionālie tīkli, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, bet kuros ir biedri no vismaz piecām (5) valstīm, var pieteikties uz atbilstošo dalību.

 Individual members :

Individuālā dalība aptver teātra uzņēmumus, organizācijas vai personas, kas nevar piedalīties citās ASSITEJ dalības formās, ar mērķi iesaistīt tos tīklos un strādāt pie jaunu tīklu izveides nākotnē.

Individuālie biedri nav balsstiesīgie biedri.

Individuālā dalība var būt dažāda veida. Šeit ir daži piemēri:

 • Teātra kompānija vai cita organizācija, kas pašlaik nevar izpildīt prasības, lai kļūtu par Nacionālo centru, piemēram, pārstāvniecības trūkuma dēļ, bet kas vēlas piedalīties ASSITEJ darbā, vienlaikus strādājot pie tā, lai kļūtu par Nacionālo centru.
 • Personas no valstīm, kurās pašlaik nav ASSITEJ nacionālo centru.
 • Personas no valstīm, kurās ir ASSITEJ nacionālais centrs, bet šis centrs nav nodrošinājis viņiem piekļuvi. Uz šo pēdējo kategoriju attieksies daži ļoti specifiski nosacījumi.

Lejupielādēt : Politika un protokols

Nacionālie centri

Dalības politika un protokoli - Nacionālie centri (pdf fails, angļu valodā)

Dalības pieteikums - Nacionālais centrs (pdf fails, angļu valodā)

Profesionālie tīkli

Membership Policies and Protocols – Professional Networks (pdf fails, angļu valodā)

Pieteikums dalībai - Profesionālie tīkli (pdf fails, angļu valodā)

Individuāli locekļi

Membership Politikas un protokoli - Individuāli locekļi (pdf fails, angļu valodā)

Dalības pieteikums - Individuālā dalība (pdf fails, angļu valodā)

ASSITEJ Starptautiskās politikas un protokola rokasgrāmata, 2014. gada maijs
ASSITEJ Starptautiskās politikas un protokola rokasgrāmata, 2014. gada maijs

DALĪBAS KATEGORIJAS :

1. Pilntiesīga dalība : Valstu centri un tīkli

2. Atbilstošā dalība : Nacionālie centri un tīkli, kas nespēj izpildīt visus dalības kritērijus,
bet var atbilst mazāk stingriem kritērijiem, kā noteikts 4.3. pantā.

3. Dalība bez balsstiesībām : Individuāli biedri (teātra kompānijas, organizācijas vai personas), kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu teātri un nevar piedalīties citās ASSITEJ dalības formās.

LOCEKĻU DEFINĪCIJAS :

Nacionālie centri :

1. Nacionālie centri ir teātra kompāniju, organizāciju un personu, kas darbojas bērnu un jauniešu teātra jomā attiecīgajā valstī, tīkli.

Dalības kategorijas nacionālajos centros ir šādas:

2.1. Profesionālu teātru kompānijas vai mākslinieki, kas spēlē bērniem un jauniešiem.
2.2. Neprofesionālas teātra kompānijas vai mākslinieki, kas spēlē bērniem un jauniešiem.
2.3. Organizācijas, iestādes, apvienības vai personas, kas aktīvi iesaistītas bērnu un jauniešu teātra darbā.
2.4. Atbalstīt organizācijas, iestādes, apvienības vai personas, kas ir ieinteresētas bērnu un jauniešu teātra jomā.

3. Pilntiesīgas vai atbilstīgas dalības kritēriji:

3.1. Lai pretendētu uz pilntiesīgu dalību Asociācijā, nacionālajam centram jābūt tīklam, kurā ir vismaz trīs (3) profesionāli biedri (2.1.) vai pieci (5) biedri, kurā ir vismaz divi (2) profesionāli biedri (2.1.) un trīs (3) neprofesionāli biedri (2.2.).
3.2. Lai kvalificētos atbilstošai dalībai, nacionālajam centram jābūt teātra uzņēmumu, organizāciju un personu tīklam, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

 Professional Networks :

1. Profesionālie tīkli ir formāli starptautiski teātra kompāniju, organizāciju un/vai personu tīkli, kas darbojas un atbalsta bērnu un jauniešu teātra jomā.

2. Profesionālos tīklus var veidot, pamatojoties uz kopīgām interesēm vai vajadzībām, kas saistītas ar teātra darbu ar bērniem un jauniešiem.

3. Dalības kritēriji:

3.1 Lai profesionālais tīkls varētu pretendēt uz pilntiesīgu dalību Asociācijā, tam jābūt globālam tīklam, kurā ir biedri no vismaz septiņām (7) valstīm no diviem (2) vai vairāk kontinentiem.
3.2. Tie profesionālie tīkli, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, bet kuros ir biedri no vismaz piecām (5) valstīm, var pieteikties uz atbilstošo dalību.

 Individual members :

Individuālā dalība aptver teātra uzņēmumus, organizācijas vai personas, kas nevar piedalīties citās ASSITEJ dalības formās, ar mērķi iesaistīt tos tīklos un strādāt pie jaunu tīklu izveides nākotnē.

Individuālie biedri nav balsstiesīgie biedri.

Individuālā dalība var būt dažāda veida. Šeit ir daži piemēri:

 • Teātra kompānija vai cita organizācija, kas pašlaik nevar izpildīt prasības, lai kļūtu par Nacionālo centru, piemēram, pārstāvniecības trūkuma dēļ, bet kas vēlas piedalīties ASSITEJ darbā, vienlaikus strādājot pie tā, lai kļūtu par Nacionālo centru.
 • Personas no valstīm, kurās pašlaik nav ASSITEJ nacionālo centru.
 • Personas no valstīm, kurās ir ASSITEJ nacionālais centrs, bet šis centrs nav nodrošinājis viņiem piekļuvi. Uz šo pēdējo kategoriju attieksies daži ļoti specifiski nosacījumi.

Lejupielādēt : ASSITEJ Politikas un protokola rokasgrāmata, 2014. gada maijs

Nacionālie centri

Dalības politika un protokoli - Nacionālie centri (pdf fails, angļu valodā)

Dalības pieteikums - Nacionālais centrs (pdf fails, angļu valodā)

Profesionālie tīkli

Membership Policies and Protocols – Professional Networks (pdf fails, angļu valodā)

Pieteikums dalībai - Profesionālie tīkli (pdf fails, angļu valodā)

Individuāli locekļi

Membership Politikas un protokoli - Individuāli locekļi (pdf fails, angļu valodā)

Dalības pieteikums - Individuālā dalība (pdf fails, angļu valodā)

ASSITEJ Starptautiskās politikas un protokola rokasgrāmata, 2014. gada maijs

DALĪBAS KATEGORIJAS :

1. Pilntiesīga dalība : Valstu centri un tīkli

2. Atbilstošā dalība : Nacionālie centri un tīkli, kas nespēj izpildīt visus dalības kritērijus,
bet var atbilst mazāk stingriem kritērijiem, kā noteikts 4.3. pantā.

3. Dalība bez balsstiesībām : Individuāli biedri (teātra kompānijas, organizācijas vai personas), kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu teātri un nevar piedalīties citās ASSITEJ dalības formās.

LOCEKĻU DEFINĪCIJAS :

Nacionālie centri :

1. Nacionālie centri ir teātra kompāniju, organizāciju un personu, kas darbojas bērnu un jauniešu teātra jomā attiecīgajā valstī, tīkli.

Dalības kategorijas nacionālajos centros ir šādas:

2.1. Profesionālu teātru kompānijas vai mākslinieki, kas spēlē bērniem un jauniešiem.
2.2. Neprofesionālas teātra kompānijas vai mākslinieki, kas spēlē bērniem un jauniešiem.
2.3. Organizācijas, iestādes, apvienības vai personas, kas aktīvi iesaistītas bērnu un jauniešu teātra darbā.
2.4. Atbalstīt organizācijas, iestādes, apvienības vai personas, kas ir ieinteresētas bērnu un jauniešu teātra jomā.

3. Pilntiesīgas vai atbilstīgas dalības kritēriji:

3.1. Lai pretendētu uz pilntiesīgu dalību Asociācijā, nacionālajam centram jābūt tīklam, kurā ir vismaz trīs (3) profesionāli biedri (2.1.) vai pieci (5) biedri, kurā ir vismaz divi (2) profesionāli biedri (2.1.) un trīs (3) neprofesionāli biedri (2.2.).
3.2. Lai kvalificētos atbilstošai dalībai, nacionālajam centram jābūt teātra uzņēmumu, organizāciju un personu tīklam, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

 Professional Networks :

1. Profesionālie tīkli ir formāli starptautiski teātra kompāniju, organizāciju un/vai personu tīkli, kas darbojas un atbalsta bērnu un jauniešu teātra jomā.

2. Profesionālos tīklus var veidot, pamatojoties uz kopīgām interesēm vai vajadzībām, kas saistītas ar teātra darbu ar bērniem un jauniešiem.

3. Dalības kritēriji:

3.1 Lai profesionālais tīkls varētu pretendēt uz pilntiesīgu dalību Asociācijā, tam jābūt globālam tīklam, kurā ir biedri no vismaz septiņām (7) valstīm no diviem (2) vai vairāk kontinentiem.
3.2. Tie profesionālie tīkli, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, bet kuros ir biedri no vismaz piecām (5) valstīm, var pieteikties uz atbilstošo dalību.

 Individual members :

Individuālā dalība aptver teātra uzņēmumus, organizācijas vai personas, kas nevar piedalīties citās ASSITEJ dalības formās, ar mērķi iesaistīt tos tīklos un strādāt pie jaunu tīklu izveides nākotnē.

Individuālie biedri nav balsstiesīgie biedri.

Individuālā dalība var būt dažāda veida. Šeit ir daži piemēri:

 • Teātra kompānija vai cita organizācija, kas pašlaik nevar izpildīt prasības, lai kļūtu par Nacionālo centru, piemēram, pārstāvniecības trūkuma dēļ, bet kas vēlas piedalīties ASSITEJ darbā, vienlaikus strādājot pie tā, lai kļūtu par Nacionālo centru.
 • Personas no valstīm, kurās pašlaik nav ASSITEJ nacionālo centru.
 • Personas no valstīm, kurās ir ASSITEJ nacionālais centrs, bet šis centrs nav nodrošinājis viņiem piekļuvi. Uz šo pēdējo kategoriju attieksies daži ļoti specifiski nosacījumi.

Lejupielādēt : ASSITEJ Politikas un protokola rokasgrāmata, 2014. gada maijs

Nacionālie centri

Dalības politika un protokoli - Nacionālie centri (pdf fails, angļu valodā)

Dalības pieteikums - Nacionālais centrs (pdf fails, angļu valodā)

Profesionālie tīkli

Membership Policies and Protocols – Professional Networks (pdf fails, angļu valodā)

Pieteikums dalībai - Profesionālie tīkli (pdf fails, angļu valodā)

Individuāli locekļi

Membership Politikas un protokoli - Individuāli locekļi (pdf fails, angļu valodā)

Dalības pieteikums - Individuālā dalība (pdf fails, angļu valodā)

DALĪBAS KATEGORIJAS :

1. Pilntiesīga dalība : Valstu centri un tīkli

2. Atbilstošā dalība : Tie valstu centri un tīkli, kas nevar izpildīt visus dalības kritērijus, bet var izpildīt mazāk stingrus kritērijus, kā noteikts 4.3. pantā.

3. Dalība bez balsstiesībām : Individuāli biedri (teātra kompānijas, organizācijas vai personas), kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu teātri un nevar piedalīties citās ASSITEJ dalības formās.

LOCEKĻU DEFINĪCIJAS :

Nacionālie centri :

1. Nacionālie centri ir teātra kompāniju, organizāciju un personu, kas darbojas bērnu un jauniešu teātra jomā attiecīgajā valstī, tīkli.

Dalības kategorijas nacionālajos centros ir šādas:

2.1. Profesionālu teātru kompānijas vai mākslinieki, kas spēlē bērniem un jauniešiem.
2.2. Neprofesionālas teātra kompānijas vai mākslinieki, kas spēlē bērniem un jauniešiem.
2.3. Organizācijas, iestādes, apvienības vai personas, kas aktīvi iesaistītas bērnu un jauniešu teātra darbā.
2.4. Atbalstīt organizācijas, iestādes, apvienības vai personas, kas ir ieinteresētas bērnu un jauniešu teātra jomā.

3. Pilntiesīgas vai atbilstīgas dalības kritēriji:

3.1. Lai pretendētu uz pilntiesīgu dalību Asociācijā, nacionālajam centram jābūt tīklam, kurā ir vismaz trīs (3) profesionāli biedri (2.1.) vai pieci (5) biedri, kurā ir vismaz divi (2) profesionāli biedri (2.1.) un trīs (3) neprofesionāli biedri (2.2.).
3.2. Lai kvalificētos atbilstošai dalībai, nacionālajam centram jābūt teātra uzņēmumu, organizāciju un personu tīklam, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

 Professional Networks :

1. Profesionālie tīkli ir formāli starptautiski teātra kompāniju, organizāciju un/vai personu tīkli, kas darbojas un atbalsta bērnu un jauniešu teātra jomā.

2. Profesionālos tīklus var veidot, pamatojoties uz kopīgām interesēm vai vajadzībām, kas saistītas ar teātra darbu ar bērniem un jauniešiem.

3. Dalības kritēriji:

3.1 Lai profesionālais tīkls varētu pretendēt uz pilntiesīgu dalību Asociācijā, tam jābūt globālam tīklam, kurā ir biedri no vismaz septiņām (7) valstīm no diviem (2) vai vairāk kontinentiem.
3.2. Tie profesionālie tīkli, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, bet kuros ir biedri no vismaz piecām (5) valstīm, var pieteikties uz atbilstošo dalību.

 Individual members :

Individuālā dalība aptver teātra uzņēmumus, organizācijas vai personas, kas nevar piedalīties citās ASSITEJ dalības formās, ar mērķi iesaistīt tos tīklos un strādāt pie jaunu tīklu izveides nākotnē.

Individuālie biedri nav balsstiesīgie biedri.

Individuālā dalība var būt dažāda veida. Šeit ir daži piemēri:

 • Teātra kompānija vai cita organizācija, kas pašlaik nevar izpildīt prasības, lai kļūtu par Nacionālo centru, piemēram, pārstāvniecības trūkuma dēļ, bet kas vēlas piedalīties ASSITEJ darbā, vienlaikus strādājot pie tā, lai kļūtu par Nacionālo centru.
 • Personas no valstīm, kurās pašlaik nav ASSITEJ nacionālo centru.
 • Personas no valstīm, kurās ir ASSITEJ nacionālais centrs, bet šis centrs nav nodrošinājis viņiem piekļuvi. Uz šo pēdējo kategoriju attieksies daži ļoti specifiski nosacījumi.

Dokumenti un veidlapas

Lejupielādēt : ASSITEJ Politikas un protokola rokasgrāmata, 2014. gada maijs (pdf fails, angļu valodā)

Nacionālie centri

Dalības politika un protokoli - Nacionālie centri (pdf fails, angļu valodā)

Dalības pieteikums - Nacionālais centrs (pdf fails, angļu valodā)

Profesionālie tīkli

Membership Policies and Protocols – Professional Networks (pdf fails, angļu valodā)

Pieteikums dalībai - Profesionālie tīkli (pdf fails, angļu valodā)

Individuāli locekļi

Membership Politikas un protokoli - Individuāli locekļi (pdf fails, angļu valodā)

Dalības pieteikums - Individuālā dalība (pdf fails, angļu valodā)

Publisks brīdis : ITYARN un Hildesheimas Universitāte

TYA un mūsdienu bērna uztvere

Šī publiskā brīža galveno daļu veidos trīs īsas prezentācijas no ITYARN publikācijas. TYA un mūsdienu bērna uztvere. Zinātnieki un praktiķi izmantos īsās prezentācijas un festivāla izrādes kā sākumpunktu tālākai domu un viedokļu apmaiņai brīvā atmosfērā: kādus mūsdienu bērnu atveidojumus mēs esam redzējuši uz skatuves festivāla laikā? Un kādus jēdzienus un metodes mēs varam atrast mūsu dažāda vecuma un izcelsmes cilvēku grupai, lai varētu runāt par teātra izrādēm un bērnības jēdzieniem?

Grāmatu izdošana, prezentācijas un apmaiņa
Sestdiena, 25. aprīlis, 2015
15.30-17.30
angļu valodā
Umweltforum