Skip to main content

“World day of Theatre”, Världsdagen för teater är ett landmärke i ASSITEJs årshjul och ASSITEJ uppmanar alla att ta med ett barn till teatern denna dag – en påminnelse om vårt ansvar som vuxna med barn i vår omgivning att tillgängliggöra kulturupplevelser så mycket vi kan.

Ta med ett barn till teatern betyder att vi ser till att barnen får återknyta kontakten med scenkonst, med ideer och känslor, med mänsklig interaktion. Det innebär att vi upprätthåller barn och ungas rätt att ta del av kulturupplevelser, och deras rätt att fritt uttrycka sig. Att lyssna till barn och ungas röster är oerhört viktigt – att höra dem och mer än så; att acceptera förändring.

För att citera ASSITEJs Manifest: vi anser att mycket mer behöver göras för att alla länders åtaganden av Artikel 13 och 31 i Barnkonventionen ska uppfyllas.

Särskilt sant känns detta i ljuset av pandemin, de pågående konflikterna i flera delar av världen och det akuta behovet av jämlikhet och jämlika möjligheter för barn att leva hållbart i en trygg och säker värld. Konst och kultur hjälper oss att föreställa oss den värld vi önskar bygga med och för våra barn och är av yttersta vikt i förbättrandet av vårt samhällsbygge.

Scenkonstföreställningar behövs idag mer än någonsin, som en slags försäkran om att fantasi kan besegra rädsla. I dessa tider behöver vi det mod och den övertygelsen som finns hos scenkonstnärer som gör föreställningar för barn och unga, för att skapa rum för återhämtning, katharsis och glädje hos barn och unga överallt. Vi har hos våra medlemmar sett sådan innovation, målmedvetenhet och engagemang i att fortsätta göra scenkonst för barn och unga. Lågan har inte falnat. Vi är ett nätverk som blivit starkare.

Barn och unga idag har fått uppleva konsekvenserna av social distansering, av hopplöshet och missmod, och det har djupt påverkat deras mående. Den unga publiken är i större behov av konst, kultur och scenkonst än någonsin – upplevelser som ger vidgade vyer, gör det omöjliga möjligt, roar och förundrar, ger skönhet och skapar känslor; upplevelser som ger världskaoset mening och påminner oss om mänsklighetens behov av kontakt.

Sue Giles, President för Internationella ASSITEJ

You may now browse the website in English, Spanish, French, Chinese, Arabic, or Russian by using the button on the top-right of the page.

Please note that these are AI translations that have not yet been manually checked.

X